Book

Read the latest Audio and Digital Book of Nepali Literature for free without paying any cost. It may seems to you like illegal but i just want to promote Nepali Literary book and Nepali Literature. I also help online reader who were very much interested in reading Nepali Literature book but no access to either the hard copy of soft copy of the book so Salambudesigner could be the best way to access the latest Nepali Book

Digital Book

Salambu Designer tries to bring digital books for you. The books mainly focus on Nepali literature. We are also trying to bring very new books. This step was taken to promote Nepali Literature and encourage Nepali Reader. 

Audio Books

Audio books are simply those book which produce audio. The Audio Book was also focus on Nepali Literature. I tries to bring more and more audio book from different source like Shruti sambeg and others

Read Recent Nepali Literary Book

 

Nepali Novel Hari Bahadur

Haribahadur By: Hari Bansa Acharya

हरिबहादुरबारे हरिवंश

किताबलाई खान दिनुपर्दैन | लाउन दिनु पनि पर्दैन । घरमा एउटा सानो ठाउँमा बस्न दिए पुग्छ । किताब कहिल्यै रिसाउँदा पनि रिसाउँदैन । घुर्की पनि लगाउँदैन । किताबले कहिल्यै झगडा गर्दैन । मुख पनि फर्काउँदैन । किताबलाई चाहेको बेला पल्टाएर पढ्न सकिन्छ र बन्द गरेर राख्न सकिन्छ | किताबलाई पलङकै टाउकोमा राखेर सुते पनि उसले केही दु:ख दिँदैन । पलङबाट खस्यो भने पनि चिच्याएर रुँदैन । किताबसँग घन्टौं कुरा गरेर बस्न सकिन्छ | त्यसैले किताबलाई बेस्ट फ्रेन्ड भन्छु म |

Read Full Book

 

Damini Bhir By Rajan Mukaram

राजन मुकारमको दमिनि भिर

राजन मुकारम द्वारा लेखिएको यस उपन्यास "दमिनि भिर" ले 2079 सालको मदन पुरस्कार जित्न सफल भएको थियो । यस उपन्यासले नेपालको संक्रमितकालको यथार्थ कुराहरु पात्रको नाम मात्र परिवर्तन गरी चित्रण गरेको दाबी गर्नु हुन्छ । जस अर्थमा यस उपन्यासमा उल्लेखित कथा काल्पनिक नभई यथार्थ भएको मान्न सकिन्छ ।

 

Listen Full Novel

Haribahadur By: Hari Bansa Acharya

हरिबहादुरबारे हरिवंश

 किताबलाई खान दिनुपर्दैन | लाउन दिनु पनि पर्दैन । घरमा एउटा सानो ठाउँमा बस्न दिए पुग्छ । किताब कहिल्यै रिसाउँदा पनि रिसाउँदैन । घुर्की पनि लगाउँदैन । किताबले कहिल्यै झगडा गर्दैन । मुख पनि फर्काउँदैन । किताबलाई चाहेको बेला पल्टाएर पढ्न सकिन्छ र बन्द गरेर राख्न सकिन्छ | किताबलाई पलङकै टाउकोमा राखेर सुते पनि उसले केही दु:ख दिँदैन । पलङबाट खस्यो भने पनि चिच्याएर रुँदैन । किताबसँग घन्टौं कुरा गरेर बस्न सकिन्छ | त्यसैले किताबलाई बेस्ट फ्रेन्ड भन्छु म |

Haribahadur By: Hari Bansa Acharya

हरिबहादुरबारे हरिवंश

 किताबलाई खान दिनुपर्दैन | लाउन दिनु पनि पर्दैन । घरमा एउटा सानो ठाउँमा बस्न दिए पुग्छ । किताब कहिल्यै रिसाउँदा पनि रिसाउँदैन । घुर्की पनि लगाउँदैन । किताबले कहिल्यै झगडा गर्दैन । मुख पनि फर्काउँदैन । किताबलाई चाहेको बेला पल्टाएर पढ्न सकिन्छ र बन्द गरेर राख्न सकिन्छ | किताबलाई पलङकै टाउकोमा राखेर सुते पनि उसले केही दु:ख दिँदैन । पलङबाट खस्यो भने पनि चिच्याएर रुँदैन । किताबसँग घन्टौं कुरा गरेर बस्न सकिन्छ | त्यसैले किताबलाई बेस्ट फ्रेन्ड भन्छु म |